top of page

מיתוג

מַתַּן זֶהוּת מֻבְהֶקֶת וְיִחוּדִית לַחֶבְרָה, אָדָם, מוֹסָד אוֹ מוּצָר בְּאֶמְצָעוּת שָׂפָה חָזוּתִית וְטֶקְסְטוּאָלִית.

כשהחלום הופך למציאות. להקשיב, להסתקרן, לחקור, לשאול, להתמקד במהות ולהעמיק לא רק בידוע והנגלה לעין. לקרוא בין השורות ולצלול מתחת למעטה המסתורין. לגעת במה שחבוי שם בלב ולהתחבר פנימה. להתמסר לתנועה החדשה שנוצרת, שם במקום הזה כל היופי מתחיל לקרות.

במציאות הזו נבנות ממלכות. 

bottom of page